Barnas bevegelige fargelab v.2

Barnas bevegelige fargelab v.2

Den kulturelle skolesekken i Skien og kunstner David A. Rios har invitert alle 3. klassene i Skien til å utfordre måten vi sanser og erfarer verden på. Oftere enn vi tror er sansen ikke i stand til å se alt som det er. Ett og samme objekt har alltid flere sider ved seg.

Barnas Bevegelige Fargelab er et kunstprosjekt hvor barn blir oppmuntret til å tenke nytt om farge og bevegelse. Objekter som beveger seg veldig fort er ofte vanskelig å tyde. Når øynene våre ikke klarer å følge godt nok etter, prøver hjernen å kompensere for det vi ikke får med oss. Ved hjelp av noen enkle, mekaniske konstruksjoner kan vi lure hjernen til å se det som ikke finnes – og dermed skape noe som ikke fantes i objektet fra før.

Kunstprosjektet ønsker å sette spørsmål ved det vi ser og vår forståelse av virkeligheten.

Dette er et tilbud til alle elever på 3. trinn i Skien kommune.

Kunstner: David A. Rios

Arrangert av:
Den kulturelle skolesekken Skien kommune / Kunstnerbyen Skien

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar