Dans: ABOUT

Dans: ABOUT

Velkommen til Dans på Spriten Kunsthall lørdag 3. mars kl 18.00
cc: 100,- / 50,- (stud.)

Kunstnerisk arbeid betyr å være i en sammenheng med tanker og praksiser som andre har tenkt og utøvet før. Denne erkjennelsen ligger til grunn for ABOUT, en ny serie av koreografiske verk initiert av Ann-Christin Kongsness. ABOUT er en ramme for å undersøke forholdet mellom de teoretiske og utøvende aspektene av et kunstnerisk arbeid. Til hver runde inviterer Kongsness med seg scenekunstnere inn i en kollektiv arbeidsstruktur og prosess som er definert av et felles sett med regler. Til denne første utgaven av ABOUT har Kongsness invitert med seg Solveig Styve Holte. Forestillingen har premiere på Black Box teater i februar og kommer til Spriten Kunsthall i mars.

Undersøkelsen deres tar form som performance lectures, et format der noe sies og noe gjøres. Ved å trekke teori inn i forestillingsrommet, på scenekunstnernes hjemmebane, kan Holte og Kongsness benytte rommets poetiske potensial til å koreografere nye relasjoner mellom teoretiske og estetiske perspektiver og praksiser.

Kunstnerisk konsept og ledelse: Ann-Christin Kongsness
Utøvelse, koreografi, tekst: Solveig Styve Holte, Ann-Christin Kongsness
Lysdesign: Elisabeth Kjeldahl Nilsson
Illustrasjon: José Luis Maldonado Quintero
Grafisk design: Ylva Greni Gulbrandsen
Foto: Tale Hendnes
Lydteknikk/design: Leo Preston
Programtekst: Black Box teater
Produksjon: Ann-Christin Kongsness
Co-produksjon: Black Box teater, FRANK
Støttet av: Kulturrådet

Ann-Christin Kongsness er utdannet fra Spin Off Forstudium i Dans, Universitetet i Stavanger og Skolen for Samtidsdans, og er underveis i en BA i Estetiske studier ved Universitetet i Oslo. Hun jobber både utøvende og skapende med dans og koreografi i ulike samarbeid og konstellasjoner. Hun skriver både fagtekster og poetiske tekster, arrangerer seminarer, delingsplattformer, samtaler og lesesirkler, og er redaktør for nettplattformen framtidsdans.no. Av tidligere arbeid kan nevnes produksjonene Latest Notes i samarbeid med Ingrid Berger Myhre, og Soft Manifesto i samarbeid med Marte Reithaug Sterud, som begge hadde premiere på Black Box teater i 2015.

Solveig Styve Holte er utdannet fra Norges Dansehøgskole, Skolen for Samtidsdans og har en MA i Koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo. Avgangsarbeidet hennes Lightness undersøkte hvordan koreografi kunne manifestere seg i ulike utrykk og bestod av en bok, seks soloer til Museet for Samtidskunst og et scenisk verk til Black Box teater. Dette arbeidet ble videreført i produksjonen Lightness: Fleire som hadde premiere på Dansens Hus i mars 2017. Hun har publisert flere tekster, blant annet i publikasjonen Choreopoetic redigert av Eva-Cecilie Richardsen, og Bevegelser utgitt av Danseinformasjonen.

Kongsness og Holte har jobbet sammen jevnlig siden 2011 i ulike sammenhenger og de er begge redaktører for antologien KOREOGRAFI, som består av tekster skrevet av nordiske dansekunstnere. Ny utgave kommer høsten 2018.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar