Utstillingsåpning: Vicente Mollestad - The Current is Strong and Un-Western

Utstillingsåpning: Vicente Mollestad – The Current is Strong and Un-Western

Velkommen til utstillingsåpning fredag 28. januar kl 19.00
På åpningen vil Vicente gi en introduksjon til lydarbeidet og prosjektet.
«The Current is Strong and Un-Western» er et lydarbeid basert på research rundt global innvandring og verdenspolitikk sin rolle i utviklingen av norsk rap. I utstillingen blir man presentert for et lydbilde som beveger seg fra støy og suggererende repetisjoner til fragmenter av samtaler, vrengt musikk, samt opptak av dokumentarisk karakter.
Arbeidet bygger på materiale fra norsk rap sin u-norske historie og ser på forbindelser og sammenhenger i en forholdsvis ung sjanger som i dag kan sies og være dominert av utøvere med flerkulturell bakgrunn. Med denne utstillingen gis det en form til ideen om en felles «strøm» som frakter og blander, kropper, politikk, språk fra ulike land, og det er disse forflytningene, politikken og hendelsene som norsk rap i stor grad er et biprodukt av.
Arbeidet blir også gjort tilgjengeliggjort for lytting utenfor gallerirommet. Via en link (kommer) og kan høres gjennom hele utstillingsperioden.
Visningsperiode: 29. januar – 13. februar 2022
Åpningstider: onsdag-fredag kl 16-20, lørdag-søndag kl 14-18
NB! Legg merke til egne åpningstider for denne utstillingen.