Here Be Dragons

2016_HereBeDragons_homeslider

CECILIA WESTERBERG & STINE GONSHOLT

HERE BE DRAGONS

19. AUGUST – 17. SEPTEMBER

Here Be Dragons er et uttrykk som benyttes som et synonym for det ukjente. Uttrykket ble første gang brukt i 1510
og henviser til ikke-utforsket områder på kart, hvor man tegnet inn drager, sjøuhyrer og andre vesener som symboler
til skrekk og advarsel mot ukjente farer. Uttrykket er i denne sammenheng tenkt som en metafor for den kreative
prosess, som i starten fremstår som et nytt land som skal inntas, et nytt område å undersøke. Fantasi og fakta åpner opp for nye muligheter og man vet ikke helt hva som skjuler seg i prosjektet.

I utstillingen møtes to kunstnerskap som begge arbeider med animerte lystegninger i tilknytning til arkitektur
og gjerne stedsspesifikt. Utstillingen tar utgangspunkt i begge kunstneres utforsking av ulike typer narrasjon og
kartleggingsystemer. Gjennom kjennskap til verktøyene, og forståelsen av metodene som benyttes for å avdekke og
organiserer kunnskap, ligger muligheten til tolkning av tid – av fortid og nåtid. Ut i fra symboler og historier kan vi si noe om den tiden vi lever i og bruke dem i forståelsen av stedet hvor vi bor og hvilken fortellinger vi vil fortelle for fremtiden.

Før i tiden var frykten for det ukjente ofte forbundet med det ikke-utforsket og fantasien fikk derfor fritt spillerom.
Vår frykt idag har mange konkrete ansikter. Hvordan ser dagens bilder av det ukjente ut? Hva er vår tids dragons?

Cecilia Westerberg (1967) er dansk og utdannet billedkunstner fra Chelsea College of Art i London. Westerberg er
opptatt av å fremkalle nye betydninger i byrom og kunsthistorien ved å bringe dem til live gjennom video,
animasjon og tegning. Hun trekker den historiske dybden frem fra bygninger, historiske begivenheter og historiske
kunstverk og gjør dem nærværende for nåtiden. Det skjer gjennom en prosess med en nærmest arkeologisk undersøkelse av hva som har hendt tidligere, som usynlig influerer nåtiden. Stedets eller bygningens usynlige liv hentes frem og visualiseres. Westerberg har tidligere utstilt i Norge på Sørlandets kunstmuseum og Trondheim kunstmuseum.

Stine Gonsholt (1973) er norsk og utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Bergen og Reykjavik, Island.
Gonsholt har over flere år realisert prosjekter hvor hun er opptatt av urban utvikling; modernisering, infrastruktur,
sikkerhet og byutvikling. Utgangspunkt for arbeidene er utforsking av dokumentargenren, rom, bevegelse og lys.
Råmaterialet er basert på digital dokumentasjon, som kopieres og bearbeides. Tilsvarende prosess gjelder også for
animasjonsarbeidene, hvor repetitive hendelser innehar ørsmå forandringer, noe som gjør at endringsprosessen
pågår kontinuerlig. I nyere arbeider har fokuset dreiet seg mer mot menneskets tilpasningsevne til endringer i
samfunnet, det være seg konkret fysiske prosesser, så vel som sosiale eller mentale endringer.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar