Inquiries of the Social Commons

Inquiries of the Social Commons

Dette er en utstilling som gjennom ulike uttrykksformer og samarbeidsplattformer fokuserer på menneskeverd og menneske-rettigheter.

I arbeidene legger kunstnerne spesielt vekt på tematikker knyttet til migrasjon, demografi, ekskludering/inkludering og historisk og kulturell kompleksitet. Utstillingen reflekterer disse sosiale og politiske forholdene. Noen av arbeidene har en personlig tilnærming, andre tar utgangspunkt i mer allmenne fenomener og hendelser i samtiden.

Følgende kunstnere inngår i utstillingen:
Katharina Barbosa Blad, Yamille Calderon & Edward Cunniffe, Shwan Dler Qaradaki, Hjørdis Kurås, Andrea Lange, Beate Petersen & Dimitri Lurie, Lars Sandås, Ulla Schildt, Kjetil Skøien, Johanna Zwaig, Marit Ødegaard & Hadi Zandiyeh

Visningsperiode:
24. april – 27. juni 2021