Kunstnerstipend 2012

Kunstnerstipend 2012

31. august 2012 er frist for å søke Skien kommunes kunstnerstipend med opphold i Skien eller arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere.

Kunstnerstipend med opphold i Skien
Kunstnerstipendet består av opphold i Skien med vederlagsfri bolig, samt egnet verksted/atelier og et stipend på NOK 150.000,-. Av disse tildeles NOK 120.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Oppholdet i Skien skal vare i minimum 10 og maksimum 12 måneder. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og verksted i perioden som stipendet gjelder.

Årlig søknadsfrist 31. august.
Tidligere tildelinger:

 

Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere

Skien kommune utlyser årlig 2 arbeidsstipend á kr. 25.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. For at en kunstner uten tilhørighet til Skien skal kunne søke arbeidsstipendene, må prosjektet gjennomføres og formidles i Skien innenfor en gitt tidsramme.

Årlig søknadsfrist 31. august.
Tidligere tildelinger:

 

Les mer om stipendene og last ned retningslinjer her

 

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar