Kari Skoe Fredriksen

Hovedlinjen for Karis kunstnerskap er å videreforedle elementer fra alle former for keramisk industri. Hennes motivverden spenner fra det private og humoristiske, til det konseptuelle, ornamentale og historiske refererende. Både i forhold til menneskelige og arkitektoniske problemstillinger.

Tallrik kan lettest betraktes som en logisk videreføring av hennes undersøkelser av brukte tallerkener som byggesteiner og visuelle virkemidler.

I tidligere prosjekter har hun blant annet laget bilder hvor tallerkenene er piksler, installasjoner hvor tallerkenene er kulisser eller politiske kommentarer, og skulpturer eller objekter hvor tallerkenstabler imiterer andre former.

Mer info: kariskoe.no

Kari Skoe Fredriksen - "Tallrik". Foto: Tom Riis

Kari Skoe Fredriksen - "Tallrik". Foto: Tom Riis