Øystein Selmer

Øysteins småbilder gir et grunnlag for hele hans virksomhet som billedkunstner. Bildene blir ofte
til i en prosess hvor han har gjort et forarbeid i atelieret før og etter han fortsetter arbeidet ute i
felten, stilt direkte overfor horisonten, landskapet og rommet. Naturen gir for ham rikere impulser
til arbeidet med bildene enn hans fantasi kan gi. De små bildene fungerer både som studier,
skisser og selvstendige verk. Gjennom arbeidet med bildene finner og dyrker han både de åpne og
tette fargenes holdning, og gjengir samtidig prefabrikkerte former og strukturer hentet fra våre
omgivelser. Objektene fra våre omgivelser transformeres i bildene til å bli gjengitt som modeller.
Etter det varierte arbeidet med bildene har han gitt dem en karakter av både kultur og natur. I
småbildene har han kombinert både tegneriske, maleriske og grafiske uttrykk.

Hans større, og mer fastholdte, to- og tredimensjonale verker har basis i erfaringene med de små
bildene. Spor, farger, ulike typer trykk, sjablonger og materialer som glass og metall, inngår som
en stilistisk uren miks i verkene. Han opplever at arbeidenes flater og romlige konstruksjoner kan
sammenlignes med membraner som i kombinasjon kan synes å kunne skille ut ideer og mentale
modeller, i det han kaller betrakterens tankerom. Slik mener han at vi gjennom verkene kan få et
redskap til å skape nye ideer med, og at tankene kan smitte over i hverandre og sprenge grenser.

Mer info: oysteinselmer.no