Sølvi Strand

Sølvi er billedkunstner som arbeider med foto i forskjellige teknikker. Hun jobber både analogt og digitalt, men ferdigbehandler alltid bildene ved hjelp av digitale prosesser. Mest kjent er fotoarbeidene hennes hvor to eller flere motiver monteres sammen til å utgjøre en kompleks helhet – dette gjør arbeidene innholdsrike rent visuelt og gir mange tolkningsmuligheter. Sølvi har deltatt på en rekke utstillinger og var blant annet hovedkunstner under 150-årsjubileet til Telemarkskanalen i 2011.