Ny strategi for Kunstnerbyen Skien

Ny strategi for Kunstnerbyen Skien

I møte 18. juni vedtok Skien bystyre ny strategi for Kunstnerbyen Skien 2015-2022.

Kunstnerbyen Skien er Skien kommunes satsing på profesjonell kunst med utdeling av årlige kunstnerstipender, utleie av atelier til profesjonelle kunstnere og drift av produksjons- og visningsstedet Spriten Kunsthall.

Strategien er utarbeidet med følgende mål og strategier:

Mål:
– Skien er nasjonalt kjent som en kunstnerby
– Skien er et attraktivt arbeidssted for regionens profesjonelle kunstnere og for unge kunstnere i en etableringsfase
– Kunstnerbyen Skien er ledende i sitt arbeid med formidling av kunst til unge

Strategier
– Ha kunstnerfokus
– Være utprøvende, nyskapende og genreoverskridende
– Styrke og utvikle kunstformidling til barn og unge
– Invitere til et økt samarbeid på kunstformidlingsfeltet i regionen

Strategidokumentet kan i sin helhet lastes ned her >

Mer info om Kunstnerbyen Skien finner du her >

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar