Nylyd: The North

Nylyd: The North

Torsdag 22. mai
Dørene åpner 20.00. Konsertstart kl 21.00
CC: 100,- i døra.
18 år leg. Åpen bar.

Snorre Sjønøst Henriksen startet lydprosjektet The North i 2008 i Chicago som et rent improvisasjonsbasert uttrykk. Allerede da besto det musikalske uttrykket av lange dronende oppbygninger, ment for å vekke naturromantiske assosiasjoner og som samtidig er ladet med en gjennomtrengende uro.

I årene som fulgte, utviklet prossessen seg til at Henriksen inntok stadig mer en rolle som produsent i forlengelsen av arbeidet som DJ. Samtidig forble stemningen i uttrykket bundet til den drømmeaktige virkeligheten romantikerne så og hørte i naturen – et uttrykk som er forstyrrende, med henhold til de nasjonalistiske og naturetiske konnotasjonene som ligger latent der et sted, samtidig viktig med tanke på hva som holder oss i live.

Per i dag er denne utforskningen fortsatt i utvikling, og materialet som presenteres på Nylyd må sies å vike noe fra det rent improviserte, men kan muligens kalles dekonstruert klubbmusikk, selvsagt med elementer av improvisasjon, alt med basis i diverse moduser for sampling og digital og analog synthese.

The North handler i stor grad om å finne en fusjon mellom det sosialt kritiske og det følelsesmessig
ekstatiske, og for å finne balsansen mellom disse elementene, utføres prosjektet for tiden i samarbeid
med Anne Kutzner, som har ansvar for den visuelle delen av konserten. På denne måten kan noe av det som vanligvis ikke kan sies med et så utelukkende følelsesbasert medium som lyd, gjøres klarere.

Snorre Sjønøst Henriksen mottok i 2012 sin Bachelor of Fine Art fra School of the Art Institute of Chicago. Han ga ut LP’en The North: Glaciers på Captcha Records i 2013, og har spillt konserter i USA og Europa i flere år.

Anne Kutzner mottok sitt femårige Diploma of Fine Arts fra Kunsthochschule Berlin Weißensee, hvor hun for tiden fortsetter sin påbygning som Meisterschülerin. Hun har erfaring med live kunst fra samarbeid med Vegard Vinge og Ida Müller’s Ibsenprosjekter i Berlin, og på egenhånd stillt ut både video og maleri ved flere anledninger.

Begge bor og jobber i Berlin.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar