Om Spriten

Besøksadresse:
Spriten kunsthall
Tømmerkaia 19
3722 Skien

Åpningstider (ved åpne utstillinger/prosjekter): onsdag-søndag 12.00-16.00

I 2007 ble Spriten atelierfellesskap etablert i den gamle Spritfabrikken på Klosterøya i Skien tilknyttet Skien kommunes satsing Kunstnerbyen Skien. Bygget er fra 1917 og ble drevet som fabrikk for tresprit frem til annen verdenskrig. Bygget er i jugendstil og er et landemerke med sitt høye destillasjonstårn. Etter 2. verdenskrig ble spritproduksjonen lagt ned og bygget ble utvidet til også å huse mekanisk verksted, laboratorier og slipeverksted. Skien kommune leier i alt 1.100 m2 i hovedsak i byggets nedre del og huser idag 11 kunstnere.
I 2012 åpnet Spriten kunsthall etter en periode med rehabilitering og rommer nå et tverrkunstnerisk produksjonsrom, digitalt prosjektrom og er tilrettelagt for å drive aktivt utadrettet utstillings- og visningsvirksomhet og formidling overfor en bred sammensatt målgruppe. I tillegg til å være et produksjonslokale, huser også Spriten utstillinger, teater- og filmvisninger, konserter, foredrag med mer. Ved å legge opp til en fleksibel utnyttelse av arealet, er dette en omskiftelig produksjons- og formidlingsplass som ikke finnes i området fra tidligere.
Målsetningen med Spriten er å bidra til at områdets profesjonelle kunstnere skal få bedre arbeidsvilkår, samt å gjøre det lettere for kunstnere og andre profesjonelle kunstaktører å etablere seg i Skien. Ved at området ikke kan tilby kunstutdanning, er det viktig for byen å fremstå som et reelt alternativ ”å flytte hjem til” etter endt utdanning ved å tilby subsidiert atelierleie, fellesverksteder, produksjonslokaler og et etablert miljø bestående av profesjonelle aktører.
I tillegg til atelierer består Spriten av følgende utleiearealer:
Kunsthall: 150 m2 i 1. etg. Takhøyde ca 10 m (3,5 m under messanin). Tilgang til hall via kjøreport. Traverskran tilgjengelig i deler av lokalet. 40 m2 ”rom i rommet” som kan skilles av med gardin.
Digitallab/studierom: 50 m2 i 2. etg utstyrt med digitalt produksjonsverktøy (plotter, skanner, PC med creative suite). Her kan du også leie arbeidsplass for kortere eller lengre perioder.
Messanin: 85 m2 areal i 2. etg, åpent ned til kunsthall. Takhøyde ca 6 m.

Sjekk flere bilder fra Spriten på flickr.com.

Spriten kunsthall driftes av:

Ombyggingen av Spriten kunsthall er støttet av: