Sidsel Bonde: Ichnofauna Teknoflora

Sidsel Bonde: Ichnofauna Teknoflora

Vi ønsker velkommen til årets første utstillingsperiode på Spriten Kunsthall. Det kommer ikke til å bli gjennomført en åpning som planlagt lørdag 16. januar, men kunsthallen er åpen i tidsrommet 12.00-16.00. Dette åpner for at besøkende kan komme på forskjellige tidspunkter. Noe vi oppfordrer til. Det kan være maksimalt 10 personer inne i kunsthallen samtidig. Vi ber om at alle bruker munnbind. Ellers er utstillingen åpen som vanlig onsdag til søndag. 12.00-16.00. Visningsperiode: 16. januar – 7. februar 2021.

Ichnofauna er mangfoldet av dyr basert på deres tilstedeværelse gjennom spor og avtrykk.
Teknoflora er mangfoldet av planteorganismer utviklet i vekselvirkning med menneskelig teknologi og maskiner.

Ichnofauna og teknoflora preger landskapet i Gjerpensdalen. Knehøy hvete med dverggener bølger i et sunket hav og veksler med repeterende avtrykk i leirejordens mudder og magmatiske stein. Fra maskinsporets tunge mønstre, hjortens dråpeformede klover til bronsealderbondens sirkelriss i svaberget. I tiden da bøndene i Gjerpen sådde fem korn innenfor sporet av en hestesko, vokste hveten hodehøyt over horisonten, og vi var i øyehøyde med akset. Siden lot vi hveten vokse mot bakken, sånn at tyngdekraften ikke tar de fruktbare hodene av fyldige frø. I dag settes korn og spor av tunge maskiner, og de er markører av en tid hvor teknologi deler territoriet med biologien.

De riflede og rillete dekksporene er symboler på effektivitet og produktivitet, men også mangelen på bærekraft og omsorg for jordens struktur. Teknologien beveger seg bort fra den hjuldrevne traktor og mot droner og roboter i lette og flyvende utgaver.

Sporets symbolske verdi kan i gjerpenlandskapet også avleses i helleristninger ved Fossum og Hoppestad. Avbildninger av vognhjul og hjortespor er tegn fra en fruktbarhetskultur, hvor menneskelig mekanikk og dyrenes merker måtte meisles i stein til fremtiden. Symboler som endrer betydning ut i fra tiden som tolker dem. Er de markeringer av identitet og eierskap eller en del av religiøse riter, hvor hjulet og dyret maner fruktbarhet inn i jorden? Hvilke tanker gjorde bøndene seg for 1000 år siden, da skyggene fra hveten falt på de uthuggede figurene? Hvilke tanker gjør vi oss i dag, hvor vi kun er øyenhøyde med avlingene når vi snubler i et traktorspor? Og hva kan vi snuble i om 1000 år når traktorhjulet er et fortidsminne?

Utstillingen Ichnofauna Teknoflora viser avtrykk i leire, korn- og gipsrelieffer, videoprojeksjon og avispublikasjon. Verkene er skapt i spekulasjon over spor fra fortidens landskap og våre spor i fremtidens.

Sidsel Bonde (f. 1992 DK) er utdannet fra Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst i Bergen (2019) og har en bachelor i visuell kommunikasjon fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, skolen for design (2015). Hun arbeider med stedspesifikke installasjoner i forbindelse med land, jord og skog og designer grafiske publikasjoner som forholder seg til forandringer i kulturlandskaper. 

Hennes kunstneriske prosjekter har base i Norden og hun har tidligere stilt ut på Bergen Kunsthall, Charlottenborg kunsthall, Tønder Kunstmuseum, samt deltatt på flere residenser, som Land404 i Blekinge, LandXcapes av BJCEM i Italia og Kunstnerhuset Messen i Norge. Hun har bodd og arbeidet i Skien som en del av Skien kommunes kunstnerstipend 2020.

Visningsperiode:
16. januar – 7. februar 2021
Åpningstider:
Onsdag-søndag kl 12-16