Siri Sandersen under arbeid

Siri Sandersen under arbeid

Siri Sandersen arbeider med installasjon, ofte er de temporære og stedsspesifikke. Utgangspunktet hennes er ofte det velkjente geometriske mønsteret fra sportshaller som hun også har kombinert med forskjellige elementer. Hun utforsker temaer som makt, konflikt og hvordan man følger regler.

Hun byr inn betrakteren i sine verk. På Spriten kunsthall vil utstillingen Wrong ideas of what we shouldn’t do, could bring flowers være åpen mens hun arbeider og verkene ennå ikke er ferdige. Publikum har anledning til å overvære selve produksjonen av kunsten. Det er når grensene er ikke definitive, og seerne er invitert til å se prosessen i stedet for et endelig arbeid, at det åpner det opp en dialog som alle har tilgang til. Det handler om et pågående arbeid, en dialog som gjennomføres på en bestemt plassering, med sine spesifikke forutsetninger.

Arbeidene vil være under produksjon og åpne for publikum fra 7. til 24. november, onsdag-lørdag, kl 12-16.
De ferdige verkene vil bli vist på en Finissage fredag 16. november kl 19.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar