Sølvi Strand: Vandalismens skjønnhet

Visningsperiode: 3. november – 2. desember 2017

Skien har aldri hatt en aktiv gatekunstpolitikk. Myndighetene har i hovedsak sett ned på denne uttrykksformen
og kategorisert all gatekunst, være seg graffiti, tagging eller sjablongmaleri, som uønsket. Men
som alle andre steder har ikke gatekunsten latt seg stoppe – i urbane «wastelands», så som Smieøya og
Kverndalen i Skien, har gatekunstnerne regjert over lang tid. De 10 siste årene har en privat utvikler på
Klosterøya etablert lovlige vegger for gatekunstnerne å boltre seg på. I like mange år har fotokunstner
Sølvi Strand dokumentert utviklingen av dette miljøet.

Sølvi Strand er opptatt av det flyktige ved gatekunsten. At gatekunstneren risikerer og aksepterer at
andre kan male over verket, tagge det eller fortsette det. Sammenliknet med den regulerte kunsten i det
offentlige rom eller gallerikunsten, synes gatekunsten lovløs, men for de som kjenner miljøet hersker en
indre justis og et hierarki som regulerer gatas galleri. Dette er aspekter som Sølvi Strand ønsker å synliggjøre
og kommentere gjennom hennes fotodokumentasjonsprosjekt. Hun har fulgt miljøet gjennom 10
år, men ikke ved å avfotografere de imponerende piecene – Strand har fokusert på de omkringliggende
områdene – der hvor de laveste kastene i graffitimiljøet tester ut sine tags. Sølvi Strand finner en brutal
skjønnhet der hvor de aller fleste andre kun finner søppel.

Sølvi Strand er opptatt av brutaliteten i gatekunsten. I de hastige taggene, etterlatenskaper etter flyktige
nattraids, kommer det frem en desperasjon – et kunstnerisk uttrykk som trer frem som et behov hos
utøveren. Denne brutaliteten i det kunstneriske uttrykket kommer tydelig frem i Strands avbildninger. Hun
jobber med komposisjon og fargekombinasjoner som synes fraværende idet gatekunstneren gjør sitt
arbeid i nattemørket, men som trer frem med fornyet kraft under kameralinsens undersøkelser.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar