Sølvi Strand: Vandalismens skjønnhet

Sølvi Strand: Vandalismens skjønnhet

Velkommen til utstillingsåpning på Spriten Kunsthall fredag 3. november kl 19.00

Visningsperiode: 3. november – 2. desember 2017

Skien har et av landets eldste graffitimiljøer. Til tross for få tiltak for å bevare eller dokumentere arbeidet som gatekunstnerne har utført, er det en synlig linje fra pionerene på det tidlige 1980-tallet og frem til dagens aktive gatemalere. Skien har aldri hatt en aktiv gatekunstpolitikk. Myndighetene har i hovedsak sett ned på denne uttrykksformen og kategorisert all gatekunst, være seg graffiti, tagging eller sjablongmaleri, som ulovlig. Men som alle andre steder har ikke gatekunsten latt seg stoppe – i urbane «wastelands», så som Smieøya og Kverndalen i Skien, har gatekunstnerne regjert over lang tid. De 10 siste årene har en privat eiendomsutvikler på Klosterøya i Skien etablert lovlige vegger for gatekunstnerne å boltre seg på. I like mange år har fotokunstner Sølvi Strand dokumentert utviklingen av dette miljøet.

Sølvi Strand er opptatt av det flyktige ved gatekunsten. At gatekunstneren risikerer og aksepterer at andre kan komme til å male over verket, tagge det eller fortsette det. Sammenliknet med den regulerte kunsten i det offentlige rom eller gallerirommet, synes gatekunsten lovløs, men for de som kjenner miljøet hersker en indre justis og et hierarki som regulerer gatas galleri. Dette er aspekter som Sølvi Strand ønsker å synliggjøre og kommentere gjennom hennes fotodokumentasjonsprosjekt. Hun har fulgt miljøet, men ikke ved å avfotografere de imponerende piecene. Strand har fokusert på de omkringliggende områdene – der hvor de laveste kastene i graffitimiljøet tester ut sine tags: søppelbøttene, skurene, småveggene.

Sølvi Strand finner en brutal skjønnhet der hvor de aller fleste andre kun finner søppel. Hun er opptatt av brutaliteten i gatekunsten. I de hastige taggene, etterlatenskaper etter flyktige nattraids, kommer det frem en desperasjon – et kunstnerisk uttrykk som trer frem som et behov hos utøveren. Denne brutaliteten i det kunstneriske uttrykket kommer tydelig frem i Strands avbildninger. Hun jobber med komposisjon og fargekombinasjoner som synes fraværende idet gatekunstneren gjør sitt arbeid i nattemørket, men som trer frem med fornyet kraft under kameralinsens undersøkelser.

I Sølvi Strand sine arbeider handler gatekunsten om en invitasjon til å tenke og snakke annerledes – om kunsten, om livet, om fellesskapet. Gatekunsten kan gi nye veier til erkjennelse, refleksjon, glede og forbannelse. Gjennom sitt prosjekt søker Strand å invitere det «konvensjonelle» kunstpublikummet inn i et univers som for mange synes fremmed kanskje til og med ubehagelig, men med det mål for øyet å skape nye sammenhenger og ny erkjennelse.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar