Sørlandsutstillingen 2013

Sørlandsutstillingen 2013

For første gang arrangeres Sørlandsutstillingen kun på Spriten Kunsthall, i regi av Skiens kunstforening. Søknadsfrist for deltakelse er 8. februar 2013.

Jury 2013:

  • Randi Nygård
  • Kjersti Vetterstad
  • Aleksi Wildhagen

Juryen vil presentere større stedsspesifikke prosjekt gjerne tiltenkt kunsthallen, tårnet eller utemiljøet i området, se utstillingsareal og bilder på www.spriten.no.

Stedsspesifikt kan bety at fysiske og visuelle forhold mellom verket og stedet/omgivelsene vektlegges, at man tar utgangspunkt i stedets historie og kultur, eller i det sosiale og politiske. Sørlandsutstillingen er som regionsutstilling stedsbestemt, men hvordan kunstnerne begrenser og tolker begrepet sted, er opp til dem. De står selvsagt helt fritt i valg av utgangspunkt og metoder.

SØKNAD: Kunstnere med tilknytning til regionen bes søke med en kortfattet prosjektbeskrivelse, søknadskjema, bilder eller skisser av verket/prosjektet, eventuelt budsjett samt oppdatert cv, i uke 6, innen 08.02.2013.

Mer info: www.sorlandsutstillingen.no

 

 

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar