Kjøpsvilkår

Priser og betaling

Priser på varene er oppgitt inklusive moms. I handlevognen vises totalprisen inklusive alle avgifter, moms, frakt og eventuelle betalingsgebyr.

Angrerett

Angrefristen er på 14 dager.

I tilbakemelding til oss må det framkomme tydellig at dere ønsker å benytte angreretten. Angrefristen løper fra den dagen dere mottar varen.

Når dere benytter angreretten er dere:
Ansvarlig for at varen er i samme forfatning som da dere mottok den.

Garantier og service

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Returer

Returfrakt må dere selv bekoste med mindre varen er defekt eller vi har levert feil vare. Retur skal sendes som brev eller pakke, ikke som oppkrav. Ved bytte betaler vi for frakt av ny vare til dere.

Når dere benytter angreretten må dere, hvis det gjelder en vare, sende eller levere den tilbake til oss,

Tilbakebetalingsplikt:
Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen. Dere må selv betale eventuelle returkostnader for å sende tilbake varer.

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.