AiR Skien 2019

AiR Skien 2019

Fristen for å søke Skien kommunes kunstnerstipend med opphold i Skien 2019 og Skien kommunes arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere  utløper 31. august 2018.

Information in English >

Kunstnerstipend med opphold i Skien 2018
Kunstnerstipendet består av opphold i Skien med vederlagsfri bolig, samt egnet verksted/atelier og et stipend på NOK 155.000,-. Av disse tildeles NOK 125.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Oppholdet i Skien skal vare i minimum 10 og maksimum 12 måneder. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og atelier i perioden som stipendet gjelder.


Årlig søknadsfrist 31. august. 

Mer info: 
http://www.skien.kommune.no/kunstnerbyen

Tidligere tildelinger:

2018: Lerin/Hystad (SE/NO)
2017: Cecilia Hultman (SE) – billedkunstner
2016: Victoria Durnak – forfatter/billedkunstner
2015: Anna Ihle – billedkunstner
2014: Malmfrid Hovsveen Hallum – dramatiker
2013: Mette Karlsvik – forfatter
2011/12: Josefine Lyche og Henrik Pask – billedkunstnere 

2010/11: Shwan dler Qaradaki – billedkunstner

2009/10: Kate Pendry – dramatiker

2008/09: Samuel Olou – billedkunstner

2007/08: Walid al-Kubaisi – forfatter

2006/07: Jan Christensen – billedkunstner


Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere
Skien kommune utlyser årlig 2 arbeidsstipend á kr. 30.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. For at en kunstner uten tilhørighet til Skien skal kunne søke arbeidsstipendene, må prosjektet gjennomføres og formidles i Skien innenfor en gitt tidsramme. 


Årlig søknadsfrist 31. august. 

Mer info: 
http://www.skien.kommune.no/kunstnerbyen


Tidligere tildelinger:
2017: Eduardo Balanza (ES) – billedkunstner og Ingvild Hogstad – dramatiker/scenekunstner
2016: Hedda Hørran – billedkunstner og Thomas Johanson – komponist/musiker
2015: Verena Winkelmann – billedkunstner og Ida Haugen – koreograf/danser
2014: Aina Villanger – forfatter og Maria Ferguson Rønningen – koreograf/danser
2013: Terje Evensen – musiker/komponist og Anders Høgli – scenekunstner

2012: Stian Johansen – forfatter og Anders Holen – billedkunstner

2011: Anne Gravir Klykken – musiker og David Augusto Rios Alomia – billedkunstner

2010: Aleksi Wildhagen – billedkunstner & Anders Lunde – forfatter

2009: Gjerpen teaterforening (Even Bolstad og Carl Henrik Ekblom) og André Kassen & Sondre Stordalen

2008: Ann Mari Aamot – billedkunstner & Aldebaran – teatergruppe

2007: Tuva Gonsholt – kunsthåndverker & Pål Gusdal Jomås – billedkunstner

2006: Gyrid Axe Øvsteng – dramatiker


Søknadene sendes:

postmottak@skien.kommune.no
 
Eller
 
Skien kommune v/Kulturkontoret
Postboks 58 Sentrum

3701 Skien

Merk mail/konvolutt ”Kunstnerstipend”/”Arbeidsstipend”

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar