Alireza Masoud: 13.000 Sheets of Paper

Alireza Masoud: 13.000 Sheets of Paper

Utstillingsåpning og offisiell åpning av GREENLIGHTDISTRICT 2019 torsdag 12. september kl 20-23

Åpning ved Mariann Eriksen, kultursjef i Porsgrunn kommune og Greenlight-kurator Sissel Lillebostad.

Alireza Masoud har stablet tusenvis av papirark på hverandre til en fast og massiv søyle av cellulose. Fra taket drypper langsomt og konstant vanndråper ned på stabelen, som under vekten av vannet sakte vil miste balansen. Verket 13.000 Sheets of Paper kan sees som et slående uttrykk for entropiens uunngåelighet, hvordan ørsmå men kontinuerlige påvirkninger forvitrer det bestandige og skaper rom for endring. Installasjonen er sånn sett et verk som viser tidas arbeid, med forventningen om det som kan skje, vil måtte skje – det presserende resultatet som følger av vannets insistering.

Masoud setter i 13.000 Sheets of Paper materialet i aksjon, kunstverket er reaksjonen som skapes på stedet, over tid og under observasjon av betrakteren. Progresjonen er uforutsigbar, men resultatet er uunngåelig. Vi ser på vannet som drikker tida, sier Masoud, ei tid som sakte beveger seg, formes og bærer lag på lag av historie. Rommet verket er installert i bærer også sine lag av historie, her lades verket med betydning stedspesifikt knyttet til produksjon av papir. Papir har siden lenge før trykkekunsten demokratiserte informasjon, vært bærer av kunnskap, riktignok distribuert innen et avgrensa felleskap, men uvurderlig som bibliotek og formidler. Selv med nye og hurtige arkiv på nett, er papir nødvendig for administrasjon, kommunikasjon, forvaltning, kunst.

Papir er lett, anvendelig, resirkulerbart, krever enkle teknologiske løsninger og er blitt tilgjengelig nesten over alt. Informasjon på papir lar seg også lett destruere og setter få, om noen, spor.

Alireza Masoud bor og arbeider i Bergen. Han er født i Iran og kom til Norge i 2016 der han fullførte en master i kunst på UIB, avd. KMD, i 2018. Han har også deltatt på musikkfestivalen «Under the Bridge» i Nydalen, Oslo 2018. Alireza mottok BKH kunstnerstipend for verket 13000 Sheets of Paper i 2018.

Utstillingen er kuratert av Sissel Lillebostad og Odd Fredrik Heiberg som en del av GREENLIGHTDISTRICT 2019: 12-15. september

Visningsperiode: 12. september – 12. oktober 2019

Åpningstider under festivalen: 12.00-18.00
Øvrige åpningstider: onsdag-lørdag 12.00-16.00

NB! Verket presenteres i tårnrommet på Spriten kunsthall. Rommet er kun tilgjengelig via trapper.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar