ATLAS - Measures of Dreams

ATLAS – Measures of Dreams

Internasjonal videokunst presenteres på åpningsutstillingen på Spriten kunsthall. ATLAS – Measures of Dreams vises fra 28. april til 12. mai med arbeider fra Nicole Degenhart (Tyskland), Stine Gonsholt (Norge og Skien) og Nina Lundström (Sverige).

Utstillingen ATLAS – Measures of Dreams tar opp tematikk knyttet til en globalisert verden. Et atlas gir geografiske og konkrete svar om våre omgivelser, men de menneskelige følelsene knyttet til vår ferd på jorda blir ikke oppmålt. Kunstnerne er opptatt av å formidle hvilke følelsesmessige utfordringer det moderne mennesket står overfor som nomade i globaliseringens tid.

Kunstnerne har som mål å synliggjøre disse emosjonelle strukturene. De tre kunstnerne har funnet sitt kunstneriske ståsted gjennom ulike prosesser, men video er deres felles uttrykksform. Degenhardt jobber med en collageteknikk og skaper parallelle verdener gjennom dekonstruksjon og omarrangering. Gonsholt animerer dokumentarmateriale og tilfører sitt syn på virkeligheten gjennom tegning. Lundström viser performancebaserte videoinstallasjoner.

Åpningstider (28.04.12-12.05.12): onsdag-lørdag: 12-16, torsdager: 12-19.

 

 

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar