End of Motion

End of Motion

David A. Rios > «End of Motion» > Spriten kunsthall > 16.08.-29.9 2012 from Tom-Erik Lønnerød on Vimeo.

Utstilling «End of Motion» er en bearbeidelse av systemer. Visuelle og taktile systemer som tar utgangspunkt i våre biologiske og sanselige begrensinger til å skape informasjon. Informasjon som ikke er en del av objektet, men snarere en misoppfatning av det. Verkene ligger nær det man kan kalle optiske og taktile illusjoner. Objektene er ment å generere informasjon som oppfattes annerledes av våre forskjellige sanser. Dette gjør at hjernen setter sammen et bilde av objektet som ikke stemmer over dets virkelige form.

David A. Rios har siden avsluttet masterstudie ved Kunsthøgskolen i Bergen jobbet med å systematisere informasjon og med vår forståelse av forholdet mellom virkeligheten og den begrensende tilgang vi har til den. Sansene våres har utviklet seg til veldig spesialiserte organer som fanger opp informasjon for hjernen å bearbeide. Denne kombinasjonen av sanser og evnen til å tenke abstrakt og skape systemer har gjort det mulig for oss å forstå mer av verden enn det våre sansene aleine hadde tillat oss. Det å skape systemer er det som gjør oss i stand til å forstå verden. Uten å systematisere våre erfaringer ville verden vært ubeskrivelig. Det er systemer som gir oss språk til å kommunisere og muligheten til å generalisere hendelser og objekter til begreper.

Om virkeligheten skulle være et puslespill er det hjernen som er istand til å «produsere» brikkene vi ikke ser. Teknologien har gitt oss tilgang til objekter og fenomener som ligger utenfor det sansbare. Vi er nå istand til å oppfatte størrelser, hastigheter, lyder og tidsskalaer som har vært utilgjengelig for oss tidligere. Men disse nye betraktninger av verden må bli tolket til noe vi kan se og forstå. Vi vet nå for eksempel at «varme» finnes i den infrarøde delen av det elektromagnetiske spekteret, men et infrarød kamera må fargelegge bildet for at vi skal kunne se det. Alle våre betraktningen av verden må til syvende og sist gjennom våre sanseorganer.

David A. Rios er mottaker av Skien kommunes arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere 2011 med prosjektet «End of Motion».

Utstillingsperiode: 16. august-29. september
Åpningstider: onsdag-lørdag 12-16

Velkommen!

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar