Inquiries of the Social Commons

Inquiries of the Social Commons

Inquiries of the Social Commons er en gruppeutstilling som gjennom ulike uttrykksformer og samarbeidsplattformer fokuserer på menneskeverd og menneskerettigheter. I arbeidene legger kunstnerne spesielt vekt på tematikker knyttet til migrasjon, demografi, ekskludering/inkludering samt historisk og kulturell kompleksitet. Noen av arbeidene har en personlig tilnærming, andre tar utgangspunkt i mer allmenne fenomener og hendelser i samtiden.

“At a time when the walls grow, the xenophobia increases and capital trumps people and nature, the artist whose work is presented here refuse to be silenced or dehumanized.”

Følgende kunstnere inngår i utstillingen:
Katharina Barbosa Blad, Yamille Calderon & Edward Cunniffe, Shwan Dler Qaradaki, Hjørdis Kurås, Andrea Lange, Beate Petersen & Dimitri Lurie, Lars Sandås, Ulla Schildt, Kjetil Skøien, Johanna Zwaig, Marit Ødegaard & Hadi Zandiyeh

Utstillingen er støttet av Regionale prosjektmidler for visuell kunst.
Illustrasjon: Lars Sandås

Visningsperiode: 24. april – 20. juni 2020
Åpningstider: onsdag-lørdag kl 12-16