Kunstnerbyen Skien

Skien kommune etablerte satsingen Kunstnerbyen Skien i 2006. Et av de viktigste målene for Kunstnerbyen Skien er å bedre arbeidsvilkårene for regionens kunstnere. Dette målet jobber vi for ved å dele ut stipender, være en trygg og langsiktig utleier av atelieer og drifte et visnings- og produksjonssted for profesjonelle kunstnere innenfor et bredt spekter av kunstuttrykk.

Stipender
I 2006 ble første runde med kunstnerstipend utdelt. Kunstnerstipendet består av 165.000,- kr og 12 måneders opphold i Skien med fri leilighet og verksted. I tillegg deles det ut to arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere á kr 30.000,-. Alle stipendene utlyses årlig med søknadsfrist 31. august. Mer info om stipendene her.

Atelierer
I 2007 ble det etablert et atelierfellesskap for profesjonelle kunstnere i den gamle Spritfabrikken, Spriten, på Klosterøya. Målsetningen med atelierfellesskapet er å bidra til at regionens profesjonelle kunstnere skal få bedre arbeidsvilkår og gjøre det lettere for kunstnere og andre profesjonelle kunstaktører å etablere seg i Skien. I 2016 ble atelierkapasiteten utvidet med syv nye atelieer i Henrik Ibsensgate 10.

Kunsthall
I 2012 åpner Spriten som produserende kunsthall etter omfattende oppussing. Kunsthallen gir muligheter for både fremvisning og produksjon av kunst innenfor et bredt spekter av sjangere og uttrykk. I tillegg inneholder hallen formidlingsareal for skoleklasser og mindre grupper og et digitalt verksted/forelesningsrom.