Marius Dahl: You’re So Close to Learning More About Proximity

Marius Dahl: You’re So Close to Learning More About Proximity

Utstillingen viser objekter med referanser til landskap, arkitektur og teknologi. De er bruddstykker av steder og konstruksjoner. Formspråket blander digitale produksjonsteknikker og tradisjonelt håndverk og er realisert med en høy grad av presisjon og materialitet.

Teknologiske gjennombrudd driver utviklingen fremover i akselererende tempo og livet ut-folder seg i økende grad i fraksjonerte digitale enklaver. Er det en faustisk pakt eller skal man aksepter det som menneskets natur? Utstillingen er en videreføring av Marius Dahls interesse for dualiteten i teknologi, den er både problemet og løsningen.

Marius Dahl er født i Oslo i 1969 og er bosatt i Drammen. Etter utdanningen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole/KHIO (1994-1999) bodde og arbeidet han i ti år i Istanbul, Tyrkia. Han er i dag styreleder for Buskerud Bildende Kunstnere og BONO og har hatt oppdrag som kunstner, kunstkonsulent og styremedlem ved flere kunstinstitusjoner. Marius Dahl har ved siden av sin selvstendige praksis et produktivt samarbeid om offentlige kunstprosjekter med kollega Jan Christensen.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Visningsperiode: 5.-28. mars 2021