Marthe Aune Eriksen – Fotografier

Eriksen_homeslider

MARTHE AUNE ERIKSEN
FOTOGRAFIER

16. oktober – 21. november

Marthe Aune Eriksens kunstnerskap kjennetegnes av undersøkningen av grenselandet mellom by og periferi. Gjennom et neddempet og minimalistisk fotografisk uttrykk undersøker hun områder i randsonen. Som regel er bildene mennesketomme, lyset flatt og grått. Motivene finnes på de mest trivielle steder, og arbeidene viser områder, fasader og byrom som sjelden fanger vår oppmerksomhet. De er tatt nær forsteder eller mindre industriområder, mot skogholt eller langs med hovedfartsårer, og viser øde veikryss, etterlatte bygningselementer, bortkjørt kratt, hauger av stein og sand, eller andre markører for byens opphør.

I hennes seneste serier ser fotografiene ut til å vise øde landskap og urørt natur, felles for landskapene er imidlertid at de alle er resultat av menneskelig aktivitet. Eriksens arbeider viser funksjonsløse områder hvor mye er påbegynt men lite er fullendt, hvor prosjekter har strandet og visjoner forlist. Nyere kulturlandskap som befinner seg i et nærmest permanent mellomrom eller glemsel, et mellomrom man oftest kun passerer på veg mot et annet forutbestemt mål. Områder nærmest usynlige i all sin tilstedeværelse.

Marthe Aune Eriksen (f. 1975) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, hvor hun leverte sitt hovedfag 2003. Hun har et flertall separat- og gruppeutstillinger bak seg, blant annet på Galleri Rostrum (Malmö), Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (Oslo), House of Foundation (Moss) og Møre og Romsdal kunstsenter. Hun er offentlig representert, har gjennomført flere utsmykkningsoppdrag og har de seneste årene motatt en rekke større stipender. Nylig mottok hun bla stipendier fra Malmø Konstmuseum og Hasselbladstiftelsen. Eriksen er bosatt i Malmø hvor hun virker som billedkunstner og har vært aktiv som kunstformidler og kurator.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar