Marthe Aune Eriksen

Marthe Aune Eriksen

Velkommen til åpning fredag 16. oktober kl. 19.00

Kjennetegnende for Marthe Aune Eriksens kunstnerskap er undersøkelsen av ulike omgivelser i grenselandet mellom by og periferi. Gjennom et dempet og minimalt fotografisk uttrykk fremstår hennes arbeider som strengt formale komposisjoner av linjer, flater og felt, hvor motivene fremtrer som ren form eller nærmest arkitektonisk relaterte objekt.

Motivene finnes på de mest trivielle steder, og arbeidene viser omgivelser og byrom som sjelden fanger vår oppmerksomhet. Bildene er tatt nær forsteder eller mindre industriområder, mot skogholt eller langs med hovedfartsårer, og viser øde veikryss, etterlatte bygningselementer, bortkjørt kratt, hauger av stein og sand, eller andre markører for byens opphør.

I hennes seneste serier ser fotografiene ut til å vise øde landskap og urørt natur, felles for landskapene er imidlertid at de alle er resultat av menneskelig aktivitet. Eriksens arbeider viser funksjonsløse områder hvor mye er påbegynt men lite er fullendt, hvor prosjekter har strandet og visjoner forlist. Temporære omgivelser og nyere kulturlandskap som befinner seg i et tilnærmet permanent mellomrom eller glemsel. Områder nærmest usynlige i all sin tilstedeværelse.

Utstillingen på Spriten Kunsthall vil vise en serie fotografier hentet fra arbeidsreiser rundt om i Norden de seneste årene; i Øresundsregionen, på Øland, på Vestlandet og i Trøndelag hvor Eriksen har arbeidet i områder av kalkbruddsindustri, vegarbeide, bro- og tunnelkonstruksjoner, pukk- og asfaltverk og gruvedrift.

Marthe Aune Eriksen (f. 1975) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, hvor hun
leverte sitt hovedfag 2003. Hun har en rad separat- og gruppeutstillinger bak seg, er offentlig representert,
og har mottatt en rekke større stipender, senest fra Malmø Konstmuseum og Hasselbladstiftelsen. Eriksen er
bosatt i Malmø hvor hun også har vært aktiv som kunstformidler og kurator.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar