Matti Kallioinen – The Nervous Manifold

Kallioinen_homeslider

MATTI KALLIOINEN
THE NERVOUS MANIFOLD

5. september – 3. oktober

Installationen the Nervous Manifold består av stora pneumatiska skulpturer sydda i svart vindtyg. Jag ser verket som en form av rumslig visuell musik, ett försök att skapa en meningsbärande och omslutande dramaturgi i tid och rum med mestadels abstrakta medel. Skulpturernas organiska rörelser gör dem tacksamma att projicera känslor på, tillskriva dem någon form av temperament. Suggestionen i den organiska rörelsen är en av de bärande krafterna i det ca 10 min långa drama som spelas upp. Mörkrets förhöjande inverkan på känsloliv och fantasi är en annan. För en betraktare är installationen som att stiga in i en mörk värld med oklara gränser. Det gäller rummets och skulpturernas fysiska gränser, det gäller gränsen mellan död och levande materia. Tid och rum flyter samman när alla referenspunkter sätts i rörelse. Det är fullt rimligt att associera till mörkare sidan av science fiction-traditionen genom ljussättning och stämningslägen i musiken. Men framför allt är mitt mål att osäkra verklighetsupplevelsen på en grundläggande nivå, för att få oss att tänka, känna och inse hur vi fungerar som upplevande varelser.
– Matti Kallioinen –

Matti Kallioinen (f. 1974) er utdannet fra Konstfack i Stockholm – hvor han nå også bor og arbeider. Verket THE NERVOUS MANIFOLD ble produsert i 2012 til Bonniers Konsthall i Stockholm og har siden blitt vist en rekke steder både i Sverige og i utlandet. Visningen på Spriten Kunsthall er første gang verket presenteres i Norge.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar