NKs Temautstilling 2021

NKs Temautstilling 2021

Norske kunsthåndverkeres Temautstilling 2021 vises på Spriten Kunsthall og Telemark kunstsenter som en del av Greenlightdistrict. Temaet for utstillingen og festivalen er SKOG og utstillingene åpner fredag 17. september kl 18 og kl 20. Utstillingene står oppe til og med 31. oktober med åpningstider tirsdag-søndag kl 12-16. Det er gratis inngang.

297 kunstnere søkte om å delta på utstillingen. Ut i fra disse har en jury antatt  33 kunstnere/kunstprosjekter til å være med på utstillingen.

Juryen har bestått av:
Mårten Medbo, doktorgrad i kunsthåndverk og lektor ved Konstfack i Stockholm (juryleder)
Hilde Tørdal, billedkunstner og daglig leder, representant for Telemark Kunstsenter
Catrine Danielsen, kurator, representant for Spriten Kunsthall
Tuva Gonsholt, glasskunstner, representant for NK Sør-Norge
Sidsel Hanum, keramiker

Hanne Haukom er prosjektleder for årets Temautstilling og skriver følgende i katalogen: Temautstillingen er en viktig del av Norske Kunsthåndverkeres formidlingsstrategi. Utstillingen er en årlig hendelse, der et av NKs syv regionlag initierer og arrangerer en temautstilling. Målet er å vekke interesse for kunsthåndverk hos publikum i alle deler av landet og være til inspirasjon for fagmiljøet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I år er det kunsthåndverkerene i Vestfold og Telemark og Agder, NK Sør-Norge, som arrangerer i tett samarbeid med Greenlightdistrict, Spriten Kunsthall og Telemark Kunstsenter.

Skog er et dagsaktuelt tema i samfunnsdebatten, næringslivet og menneskenes bevissthet. Bruken av skog har preget vår samfunnsbygging og innovasjon og har gjennom alle tider vært et utgangspunkt for overlevelse, sagn, eventyr og mystikk, kunst, tro og overtro. Skogen i dag er gjenstand for tung forskning på bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom revisjoner av tradisjoner og ny kunnskapsproduksjon. Stadig flere forskere peker på at skogen har en større verdi om den forblir urørt enn om den høstes – rett og slett fordi skogen i seg selv skaper et økosystem som garanterer for opprettholdelsen av eksistensen i andre bio- og kulturelle systemer.

I kunsten ser man en fornyet interesse for skogen som inspirasjon og meningsbærer. Samtidig ser også at en ny og forsterket interesse for materialbasert kunst. Dette kan henge sammen med at man i filosofien, vitenskapen og kunsten utfordrer idéen om materialet som passivt objekt. Med miljøvern, klimaavtrykk og grønt skifte i bevisstheten, er råvarer naturen selv leverer etterspurt innenfor design, håndverk og kunsthåndverk. Funksjon og estetikk, kvalitet og fornybare materialer er forenlig med tanken om en bærekraftig produksjon.

Utstillingen har hatt som mål å presentere ulike uttrykksformer, materialer og produksjonsmetoder som har en eller flere referanser til skog. Det har vært et ønske om å vise kvaliteten i samtidens materialbaserte kunst og formidle kunst som gjennom håndverk, funksjonalitet, tanke eller utførelse kommuniserer med et publikum som individuelle verk, men også i samspill.

Følgende kunstnere vises på Spriten Kunsthall: 
Alessandro Marchi
Atle Selnes Nielsen
Bente Knudsen Sanden
Cathinka Mæhlum
Ebbe Arneberg
Eyvind Solli Andreassen
Irene Haslum
Kristine Fornes
LOCUS
Moderne Ruiner
Sidsel Palmstrøm

Følgende kunstnere vises på Telemark kunstsenter: 
Amanuelabiy Abraham Gemeda
Anne Line Sund
Aron Irving Li
Barbara Czapran
Bendik Syversætre Johannessen
Brit Dyrnes
Elin Hedberg
Hanne Øverland
Hege Osdalen
Idun Sira
Ingeborg Stana
Jannik Abel
Kjell Gunnar Overøye
Kristina D. Aas
Marianne Berg
Marianne Bredesen
Martine Linge
Millie Behrens
Siri Berqvam
Stuart Ian Frost
Tor Alex Erichsen
Toril Redalen

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.