Skien kommunes kunstnerstipend

Skien kommunes kunstnerstipend

Søknadsfrist for å søke Skien kommunes kunstnerstipend med opphold i Skien 2023 og Skien kommunes arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere er 31. august 2022.

Information in English here >

SKIEN KOMMUNES KUNSTNERSTIPEND MED OPPHOLD I SKIEN 2023Kunstnerstipendet består av opphold i Skien med vederlagsfri bolig, samt egnet verksted/atelier og et stipend på NOK 175.000,-. Av disse tildeles NOK 140.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Oppholdet i Skien skal vare i minimum 10 og maksimum 12 måneder. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og verksted i perioden som stipendet gjelder. Oppstart primo 2023.
Årlig søknadsfrist 31. august.
Mer info > https://www.skien.kommune.no/kunstnerbyen

SKIEN KOMMUNES ARBEIDSSTIPEND FOR PROFESJONELLE KUNSTNERE
Skien kommune utlyser årlig 2 arbeidsstipend á kr. 30.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. For at en kunstner uten tilhørighet til Skien skal kunne søke arbeidsstipendene, må prosjektet gjennomføres og formidles i Skien innenfor en gitt tidsramme.
Årlig søknadsfrist 31. august.
Mer info > https://www.skien.kommune.no/kunstnerbyen