Tegneskjelv med David A. Rios

Tegneskjelv med David A. Rios

600 elever på 3. trinn i Skien får oppleve et tegneskjelv på Spriten Kunsthall sammen med kunstner David A. Rios.

Prosjektet baserer seg på verket Olympus Sphinx, som er både en krypteringsanretning og en trykkplate for tresnitt. Verket visser et topografisk kart av Olympus Mons på Mars, den høyeste fjellet vi kjenner til, delt på 13 staver som kan forskyves parallelt i forhold til hverandre. På baksiden av hver stav finnes det de 26 bokstavene i det engelske alfabetet. Ved å flytte på stavene for å stave nye ord blir konfigurasjonen av det topografiske kartet forandret. Verket er løs basert på en fransk krypteringmaskin kalt Le Sphinx.

Tegneskjelvet har som mål å oppmuntre til abstrakt tenking ved å introdusere elevene for kryptografi. Ved hjelp av språk, matematikk og tegning ønsker jeg å introdusere elevene for enkle abstraksjoner. Prosjektet er også en øvelse i gruppearbeid og vil by på språklige og matematiske utfordringen som jeg håper vil øke interessen og forståelsen for fagene. Samtidig vil jeg at elevene skal se på kunst som en arbeidsmetode som kan forenkle vanskelige tema og spørsmål.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar