Urpremiere på Maia Vikens lydverk «2C2H6O»

Urpremiere på Maia Vikens lydverk «2C2H6O»

«2C2H6O» er en lydinstallasjon i tårnet i den gamle spritfabrikken i Skien, nå kjent som Spriten kunsthall. Lydinstallasjonen har urpremiere fredag 21. april kl 1900.

Toppen av tårnet består av to rom hvor man i hvert rom blir møtt av et stort kar: det ene konstruert i betong, det andre i jern. Installasjonen tar utgangspunkt i byggets egenart og historie med de to karene som omdreiningspunkt. Musikken er komponert med et ønske om å finne en grunnlyd, en atmosfære i hvert av rommene som henger sammen med det som foregikk i spritfabrikken da den var operativ.

I rommet med betongkaret hører man stemmer som hvisker en kjemisk reaksjonsligning. Denne ligningen var tidligere skrevet over hovedinngangen til spritfabrikken og viser formelen for hvordan sukker spaltes til sprit og karbondioksid. I arbeidet med komposisjonen er formelen brukt fritt. Den demonteres, hviskes i sin helhet og gjentas. Dette musikalske materialet er en påminnelse om
de kjemiske reaksjonene som dannet utgangspunktet for spritproduksjonen. Installasjonens tittel er også hentet fra denne ligningen.

I rommet med jernkaret hører man lyder av metall. Det musikalske materialet er knyttet til det fysiske materialet i rommet: jern. En fantasi omkring jernkarets klanglige muligheter danner utgangspunktet for et alfabet av ulike metallyder. Disse lydene snakker sammen fra ulike steder i rommet. De danner dermed et rom i rommet. Metallydene er komponert på en slik måte at lydbildet aldri gjentas. Ønsket har vært å skape en kontinuerlig variasjon hvor musikken aldri er den samme.

Det tredje lyduniverset er lyden av noe som drypper og denne lyden høres i begge rommene. Dryppelydene knytter rommene sammen og peker helt konkret mot den tidligere spritproduksjonen i fabrikken.

Maia Viken (f. 1998) er en ung komponist fra Skien, for tiden basert i Oslo. Hun har en bachelorgrad i komposisjon fra Norges musikkhøgskole, og har også praktisk-pedagogisk utdanning fra samme sted.

Viken skriver instrumental- og vokalmusikk for små og store ensembler. I tillegg arbeider hun med elektroakustisk musikk og musikk til teater og dans. Musikken hennes karakteriseres av en interesse for klang, tydelighet og transparens. Hun har tidligere hatt verker framført under blant annet Ultimafestivalen i Oslo og KLANGfestivalen i København, og skrevet musikk til Ensemble KammerKlang, Ensemble GAEA og Musikkhøgskolens sinfonietta.

I 2021 ble hun tildelt Skien kommunes arbeidsstipend og i 2022 mottok hun Korpsnetts UNG Komponist-stipend. Hun er også medlem av Norsk Komponistforening.

Lydverket «2C2H6O» av Maia Viken presenteres parallelt med utstillingen «Spriten inviterer» hvor 10 etablerte kunstnere har invitert 10 unge kunstnere til å stille ut i kunsthallens lokaler.