Utstillingsåpning: In-House

Utstillingsåpning: In-House

Velkommen til utstillingsåpning på Spriten Kunsthall fredag 15. september kl 19.00.

Utstillingen åpnes av dramatiker Fredrik Brattberg

Paul Onditi
Roald Andersen D.Y.
Odd Fredrik Heiberg

IN-HOUSE: Adj./Adv.Existing, originating, or carried on within a group or organization or its facilities :
not outside.

Information in English here >

 

Visningsperiode: 15. september – 21. oktober 2017

Odd Fredrik Heiberg har invitert Roald Andersen D. Y. og Paul Onditi til å bli med å konstruere et hus i
Spriten Kunsthall. De tre svært ulike kunstnerne planlegger og bygger en scenografi i fellesskap – med
utgangspunkt i egne erfaringer og husets fysiske og symbolske meningsmuligheter. Husets sammenheng
med individets identitet, både som en formende, beskyttende og formidlende kulisse blir gjenstand for
en kunstnerisk prosess. Prosessen innebærer en langvarig korrespondanse, med skisser og tanker om
konstruksjoner og konsept, før det hele realiseres i kunsthallen.

Roald Andersen D. Y. (Kristiansand) har en kunstproduksjon som spenner fra grafikk til skulptur, installasjon
og performance. Med nyskapende håndverk omgjør han kjente og hverdagslige gjenstander
til objekter, ofte med overraskende og tilsynelatende umulige former, som en forsonende men likevel
foruroligende henvendelse til underbevisstheten. Roald har en omfattende utstillingsaktivitet de senere år,
bl.a. i Kristiansand Kunsthall, Sørlandets Kunstmuseum, KODE Bergen, NHLspace i København og
Galleri Jacob Bjørn i Århus.

Paul Onditi (Nairobi, Kenya) maler bilder som utforsker globale problemstillinger ved bruk av eksperimentelle
og svært arbeidskrevende teknikker. Ved hjelp av blant annet syre, blekemiddel, pigment, blekk
og skokrem visualiserer han en fantasifull verden, ofte befolket med Pauls alter ego. Her gjenkjennes de
samme ideologiske, politiske og religiøse forskjeller og spenninger som til stadighet plager vår kollektive
eksistens. Paul har hatt utstillinger på Rezeption Gallery i Frankfurt, Goethe Institut i Nairobi og på VOLTA i
New York. Han har også laget kunstverket «Brain Kitchen» for Skagerak Energis hovedkontor i Porsgrunn.

Odd Fredrik Heiberg (Skien) arbeider ofte prosjektbasert og innenfor ulike medier. Men de siste fem
årene har han fokusert på maleri, og hvilke muligheter som ligger i å tilføre maleriet bevegelse. Han
utforsker blant annet gjentakelse og rotasjon samt lys, skygge og gjennomskinnlighet ved utnyttelse av
lerretets begge sider. De senere årene har han stilt ut arbeider i Telemark Kunstsenter, Galleri Lynx i Oslo,
Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal og Spriten Kunsthall. Odd Fredrik arbeider også som prosjektleder
og kunstkonsulent. Sammen med Kari Skoe Fredriksen skrev han bok og kuraterte utstillingen «Nora G.» i
Kunsthall Grenland i 2015, og utstillingen «FINN» på Hadeland Glassverk i 2016.

Utstillingen er støttet av Skagerak Energi og Billedkunstnernes Vederlagsfond

Visningsperiode:
15. september – 21. oktober 2017
Åpningstider: onsdag-lørdag: kl 12-16

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar