Vicente Mollestad - The Current is Strong and Un-Western

Vicente Mollestad – The Current is Strong and Un-Western

Velkommen til utstillingsåpning fredag 28. januar kl 19.00

På åpningen vil Vicente gi en introduksjon til lydarbeidet og prosjektet.

«The Current is Strong and Un-Western» er et lydarbeid basert på research rundt global innvandring og verdenspolitikk sin rolle i utviklingen av norsk rap. I utstillingen blir man presentert for et lydbilde som beveger seg fra støy og suggererende repetisjoner til fragmenter av samtaler, vrengt musikk, samt opptak av dokumentarisk karakter.

Arbeidet bygger på materiale fra norsk rap sin u-norske historie og ser på forbindelser og sammenhenger i en forholdsvis ung sjanger som i dag kan sies og være dominert av utøvere med flerkulturell bakgrunn. Med denne utstillingen gis det en form til ideen om en felles «strøm» som frakter og blander, kropper, politikk, språk fra ulike land, og det er disse forflytningene, politikken og hendelsene som norsk rap i stor grad er et biprodukt av.

Arbeidet blir også gjort tilgjengeliggjort for lytting utenfor gallerirommet. Via denne linken kan lydverket følges gjennom hele utstillingsperioden.

Visningsperiode: 29. januar – 13. februar 2022
Åpningstider: onsdag-søndag kl 12-16
NB! Lørdag 12. februar er utstillingen stengt pga lukket arrangement.