Westerberg & Gonsholt: Here Be Dragons

Westerberg & Gonsholt: Here Be Dragons

Velkommen til utstillingåpning og boklansering fredag 19. august kl 1900

CECILIA WESTERBERG
STINE GONSHOLT
————————–——–
HERE BE DRAGONS

VISNINGSPERIODE: 19.08-17.09 2016

Here Be Dragons er et uttrykk som benyttes som et synonym for det ukjente. Uttrykket ble første gang brukt i 1510 og henviser til ikke-utforsket områder på kart, hvor man tegnet inn drager, sjøuhyrer og andre vesener som symboler til skrekk og advarsel mot ukjente farer. Uttrykket er i denne sammenheng tenkt som en metafor for den kreative prosess, som i starten fremstår som et nytt land som skal inntas, et nytt område å undersøke. Fantasi og fakta åpner opp for nye muligheter og man vet ikke helt hva som skjuler seg i prosjektet.

I utstillingen møtes to kunstnerskap som begge arbeider med animerte lystegninger i tilknytning til arkitektur og gjerne stedsspesifikt. Utstillingen tar utgangspunkt i begge kunstneres utforsking av ulike typer narrasjon og kartleggingsystemer. Gjennom kjennskap til verktøyene, og forståelsen av metodene som benyttes for å avdekke og organiserer kunnskap, ligger muligheten til tolkning av tid – av fortid og nåtid. Ut i fra symboler og historier kan vi si noe om den tiden vi lever i og bruke dem i forståelsen av stedet hvor vi bor og hvilken fortellinger vi vil fortelle for fremtiden.

Før i tiden var frykten for det ukjente ofte forbundet med det ikke-utforsket og fantasien fikk derfor fritt spillerom. Vår frykt idag har mange konkrete ansikter. Hvordan ser dagens bilder av det ukjente ut? Hva er vår tids dragons?

Som en del av utstilling har vi invitert seks kunstnere til å lage hver sin flipbok inspirert av utstillingstematikken:
– Motomichi Nakamura (JP/USA)
– Phil Mulloy (UK)
– Julie Engaas (NOR)
– Vibe Bredahl (DK)
– Stine Gonsholt (NOR)
– Cecilia Westerberg (DK)

Cecilia Westerberg (1967) er dansk og utdannet billedkunstner fra Chelsea College of Art i London. Westerberg er opptatt av å fremkalle nye betydninger i byrom og kunsthistorien ved å bringe dem til live gjennom video, animasjon og tegning. Hun trekker den historiske dybden frem fra bygninger, historiske begivenheter og historiske kunstverk og gjør dem nærværende for nåtiden. Det skjer gjennom en prosess med en nærmest arkeologisk undersøkelse av hva som har hendt tidligere, som usynlig influerer nåtiden. Stedets eller bygningens usynlige liv hentes frem og visualiseres. Westerberg har tidligere utstilt i Norge på Sørlandets kunstmuseum og Trondheim kunstmuseum.
Westerberg er støttet af Statens Kunstfonds Legat og projektstøtte udvalg for Billedkunst og Kulturkontakt Nord.

Stine Gonsholt (1973) er norsk og utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Bergen og Reykjavik, Island. Gonsholt har over flere år realisert prosjekter hvor hun er opptatt av urban utvikling; modernisering, infrastruktur, sikkerhet og byutvikling. Utgangspunkt for arbeidene er utforsking av dokumentargenren, rom, bevegelse og lys.
Råmaterialet er basert på digital dokumentasjon, som kopieres og bearbeides. Tilsvarende prosess gjelder også for
animasjonsarbeidene, hvor repetitive hendelser innehar ørsmå forandringer, noe som gjør at endringsprosessen pågår kontinuerlig. I nyere arbeider har fokuset dreiet seg mer mot menneskets tilpasningsevne til endringer i samfunnet, det være seg konkret fysiske prosesser, så vel som sosiale eller mentale endringer.

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar